یکشنبه 4 مهر 1400
تعرفه عوارض سال 1398

برای دانلود فایل تعرفه عوارض سال 1398 اینجا کلیک کنید

بخشنامه بودجه 98

براي دانلود فايل بخشنامه بودجه 98 اينجا كليك كنيد

نصاب معاملات شهرداريها در سال 96

براي دانلود فايل نصاب معاملات شهرداريها در سال 96 اينجا كليك كنيد

آئين نامه مالي شهرداريها

براي دانلود فايل آئين نامه مالي شهرداريها اينجا كليك كنيد

تعرفه سال 97

برای دانلود تعرفه بهای سال 97 اینجا کلیک کنید

نصاب معاملات شهرداريها در سال 97

براي دانلود فايل نصاب معاملات شهرداريها در سال 97 اينجا كليك كنيد

بخشنامه بودجه 97

براي دانلود فايل بخشنامه بودجه 97 اينجا كليك كنيد

قانون شهرداريها

براي دانلود فايل قانون شهرداريها اينجا كليك كنيد

بهای خدمات 97

برای دانلود فایل بهای خدمات سال 1397 اینجا کلیک کنید

نصاب معاملات شهرداريها در سال 97

براي دانلود فايل نصاب معاملات شهرداريها در سال 97 اينجا كليك كنيد

بخشنامه بودجه 96

براي دانلود فايل بخشنامه بودجه 96 اينجا كليك كنيد

شرح وظایف امور مالی

واحد مالي: واحد مالي پس از پيش بيني و تنظيم بودجه سالانه، عمده تلاش وتوجه خود را در نظارت به تخصيص...