دوشنبه 31 تیر 1398
شرح وظایف امور مالی

واحد مالي: واحد مالي پس از پيش بيني و تنظيم بودجه سالانه، عمده تلاش وتوجه خود را در نظارت به تخصيص...

دریافت فیش حقوقی

کاربر گرامی به زودی لینک مربوط به فیش حقوقی در سایت بارگذاری میشود.

فرم درخواست وجه

کاربر گرامی این فیلد به زودی تکمیل خواهد شد.

ماده 71

ماده 71 قانون شهرداری ها ماده 71- شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت...

دفترچه تعرفه

کاربرگرامی این فیلد به زودی تکمیل خواهد شد .