چهارشنبه 1 خرداد 1398

اتمام عملیات اجرایی زیرسازی پروژه خیابان بهارستان (حدفاصل مالک اشتر تا انتهای شهرک بهارستان) و اجرای عملیات روکش اسفالت توسط نیروهای خستگی ناپذیر واحد عمران شهرداری در دست اقدام است.

photo 2019 03 13 17 03 41

photo 2019 03 13 17 03 45

photo 2019 03 13 17 03 22