چهارشنبه 1 خرداد 1398

نشست صمیمی دکتر اخگر شهردار،اعضای شورای اسلامی با مسئولین مرکز جامع توانبخشی رسالت در راستای فراهم سازی زیرساختهای شهری،رفاهی،خدمات درمانی و دیگر مسائل و مشکلات و نیازهای افراد معلول در دفتر شهردار برگزارشد.

photo 2019 03 13 21 46 16

photo 2019 03 13 21 45 49