سه شنبه 1 مرداد 1398

اجرای پروژه پنل خورشیدی در شهرداری کلیشادوسودرجان
به منظور حركت به سوي استفاده از سوخت هاي غير فسيلي و انرژي هاي تجديد پذير و در راستای کاهش و صرفه جویی در هزینه های جاری و توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع تجدید پذیر نور خورشید پروژه پنل خورشیدی در پشت بام شهرداری کلیشادوسودرجان به بهره برداری رسید .