سه شنبه 1 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان, : به منظور استفاده بهینه شهروندان و میهمانان نوروزی از فضای سبز شهری، همزمان با 13 فروردین و روز طبیعت، واحد فضای سبز شهرداری نسبت به آماده سازی  پارک های سطح شهر اقدام های لازم را از جمله نظافت و پاکسازی فضاهای سبز شهری, فضای سازی باغچه ها پارک با شن های رنگی با طرح های اسلیمی و اسلامی ,روشنایی در پارک؛ جمع اوری زباله ها  و ... صورت گرفت .

 توزیع کیسه های زباله به شهروندان در روزطبیعت و حضورمستمر و دائمی کارگران  فضای سبز و خدمات شهری در امر جمع اوری زباله ها  از اقدامات انجام شده  در روز 13 فرودین  بود

شایان به ذکر است : پارک ساحلی شهر کلیشادوسودرجان در روز 13 فرودین روز انس با طبیعت با استقبال گسترده شهروندان و میهمانان نوروزی قرار گرفت .