دوشنبه 31 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان اهم اقدامات واحد خدمات شهری شهرداری به شرح ذیل است:

1-پاکسازی کانالها و تنظیف و لایروبی جویها سطح شهر به منظور جلوگیری از بروز آب گرفتگی خیابانها و معابر شهری در مواقع بارندگی

2-اجرای عملیات رفت و روب بازار روز (دوشنبه بازار) توسط نیروهای زحمتکش واحد خدمات شهری جهت رفاه حال شهروندان

3-به منظور اصلاح،نوسازی و توسعه مبلمان شهری نصب میز و صندلی شطرنج در پارک جنب شهرداری جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفت.

4-عملیات اجرایی لایروبی جوی کوچه شهید محمدرضا نبی (محله افجد) به منظور کاهش آبگرفتگی انهار و جوی ها در زمان بارندگی و حفظ بهداشت محیط توسط واحد خدمات شهری جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفت.