سه شنبه 21 آبان 1398

به مناسبت ۱۴ تیر ماه روز شهرداریها از کارکنان شهرداری،کارکنان آتش نشانی و کارگران شهرداری تجلیل شد‌
به پاس زحمات شبانه روزی کارکنان خدوم شهرداری، آتش نشانی و کارگران شهرداری کلیشادوسودرجان، دکتر اخگر شهردار طی مراسمی تقدیر و تجلیل نمودند.