شنبه 2 تیر 1403
راهنمای درخواست پروانه کسب

"مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب" ارائه اصل و کپی سند مالکیت تجاری یا هرگونه اسناد دال بر...

 آیین نامه اجرائی وصول عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهري

آیین نامه اجرائی وصول عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهري

مراحل صدور پروانه تاکسیرانی

واحد صدور کارنامه(پروانه) شرح وظايف صدور کارنامه مالکين تاکسی های پلاک دائم و موقت صدور کارنامه...

مراحل صدور کارت تردد

اگر مي‌خواهيد راننده تاكسي شويد... هر شهروندي كه قصد داشته باشد در صنف محترم و پرتلاش تاكسيرانان...