سه شنبه 26 تیر 1403

#اتمام عملیات بتن مگر و شروع آرماتور بندی فنداسیون سالن همایش شهرداری . 🔹آغاز عملیات آرماتور بندی...

#ادامه روند پروژه پارک ساحلی توسط واحد عمران شهری شهرداری .

✅تداوم عملیات اجرایی پروژه پیاده رو سازی و جدول گذاری پارک ساحلی در راستای تسهیل در تردد شهروندان...

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان ، مهندس مهدی مختاری به همراه مسئول واحد عمرانی ، مسئول...

✅ تداوم عملیات اجرایی زیر سازی و لکه گیری معابر سطح شهر #کلیشاد خیابان مطهری ؛کوچه شهید تقی رحیمی...

#عمران _شهری ■ اتمام عملیات اجرای کانیوو گذاری و روکش آسفالت معابر سطح شهر #کلیشاد (کوچه شهید...

🔹️اتمام عملیات بتن ریزی سقف سرویس بهداشتی عمومی شهر ابتدای خیابان شهید مطهری صورت گرفت . ✨روابط...

✔ بازدید مهندس مختاری شهردار کلیشاد و سودرجان از روند اجرای پروژه پیاده رو سازی پارک ساحلی . ✔...

✅ تداوم عملیات اجرایی زیر سازی و لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر #کلیشاد ؛ خیابان مطهری ؛ مسجد...

‍ #عمران _شهری ✅ به منظور بهبود وضعیت تردد ،بهسازي و حذف ناهمواریهاي معابر سطح شهر، عملیات لکه...

■ آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث سرویس بهداشتی عمومی شهر ابتدای خیابان مطهری با سرعت توام با قدرت...

تداوم عملیات اجرایی پروژه آسفالت معابر به منظور تسهیل در تردد شهروندان (کوچه شهید عزیز الله کریمی...