سه شنبه 12 اسفند 1399

1- آغاز عمليات اجرايي پروژه ساماندهي و مناسب سازي ادامه بلوار كشاور . 2- تعويض و سامان دهي و سايل...

افتتاح سالن اجتماعات فرهنگسراي شهرداري همزمان با هفته دفاع مقدس . همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور...

تداوم عمليات اجرايي پروژه بهسازي و سازماندهي گلزار شهدا #محله افجد

بهره برداري از فلكه شهدا همزمان با هفته دفاع مقدس . همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور سردار فدا...

يك روز زيباي پاييزي در پارك ساحلي شهر در قاب دوربين

تداوم عمليات اجرايي پروژه زير سازي خيابان نگارستان به منظور تسهيل در تردد و كاهش ترافيك شهري.

غبارروبي و عطر افشاني گلزار شهدا كليشاد و سودرجان همزمان با هفته دفاع مقدس . همزمان با هفته دفاع...