پنجشنبه 28 شهریور 1398

در ایران پدیده حاشیه نشینی مانند سایر نقاط دنیا با روند آرامی‌شکل گرفت، با این حال وقوع آن را...

حیات شهری در بستر فرهنگ / درج در روزنامه اصفهان زیبا حامد اخگر مقوله حیات دارای یک نوع از کمال...

سکونتگاه‌های غیررسمی چگونه شکل می‌گیرند؟ در بخش اول یادداشت گفته شد که مفهوم اسکان غیررسمی دارای...

برای دانلود لیست مقالات دکترحامد اخگر شهردار اینجا کلیک کنید .

درج مقاله دکتر اخگر شهردار در روزنامه اصفهان زیبا در این مقاله می خوانیم : شهرستان فلاورجان در غرب...