سه شنبه 21 آبان 1398

نمود "مکتب اصفهان" بر تارک شهرسازی ایرانی شهرسازی مکتب اصفهان را می‌توان به جرات یک سبک نوین هنری...

راهبرد توسعه گردشگری؛ رویکرد شورای استان در تحقق عدالت اجتماعی حامد اخگر / شهردار کلیشاد و سودرجان...

درج مقاله دکتر اخگر شهردار در روزنامه اصفهان زیبا در این مقاله می خوانیم : شهرستان فلاورجان در غرب...

سکونتگاه‌های غیررسمی چگونه شکل می‌گیرند؟ در بخش اول یادداشت گفته شد که مفهوم اسکان غیررسمی دارای...

آرامستان، مکانی اجتماعی – فرهنگی در شهرها در مجموع می­‌توان آرامستان­‌ها را بخش یکپارچه از مناظر...

در ایران پدیده حاشیه نشینی مانند سایر نقاط دنیا با روند آرامی‌شکل گرفت، با این حال وقوع آن را...

حیات شهری در بستر فرهنگ / درج در روزنامه اصفهان زیبا حامد اخگر مقوله حیات دارای یک نوع از کمال...

برای دانلود لیست مقالات دکترحامد اخگر شهردار اینجا کلیک کنید .