سه شنبه 1 خرداد 1403

سیمای شهر و شهروند در حکومت مهدوی شهر در تفسیر معنای ظهور موعود، تجلی خلاقیت است، بدین معنا که بر...

آرامستان، مکانی اجتماعی – فرهنگی در شهرها در مجموع می­‌توان آرامستان­‌ها را بخش یکپارچه از مناظر...

درج مقاله دکتر اخگر شهردار در روزنامه اصفهان زیبا در این مقاله می خوانیم : شهرستان فلاورجان در غرب...

سکونتگاه‌های غیررسمی چگونه شکل می‌گیرند؟ در بخش اول یادداشت گفته شد که مفهوم اسکان غیررسمی دارای...

شهر خلاق شهر شاهد شهر خلاق ایجاد نمی‌شود مگر با طرح خلاقیت در بستر جامعه و این امر با استفاده از...

راهبرد توسعه گردشگری؛ رویکرد شورای استان در تحقق عدالت اجتماعی حامد اخگر / شهردار کلیشاد و سودرجان...

حیات شهری در بستر فرهنگ / درج در روزنامه اصفهان زیبا حامد اخگر مقوله حیات دارای یک نوع از کمال...

برای دانلود لیست مقالات دکترحامد اخگر شهردار اینجا کلیک کنید .

نمود "مکتب اصفهان" بر تارک شهرسازی ایرانی شهرسازی مکتب اصفهان را می‌توان به جرات یک سبک نوین هنری...

در ایران پدیده حاشیه نشینی مانند سایر نقاط دنیا با روند آرامی‌شکل گرفت، با این حال وقوع آن را...