یکشنبه 13 اسفند 1402

کاربر گرامی

ساعت مراجعه به دفتر شورای اسلامی شهر کلیشادوسودرجان

روزهای شنبه و چهارشنبه

از ساعت 17 الی 19 شب

تلفن تماس

37485050