یکشنبه 4 مهر 1400

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی سـابقه خـدمت
حامد اخگر  7 سال

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ اخد مدرک نام موسسه / دانشگاه
کارشناسی شهرسازی 1387 دانشگاه هنریزد
کارشناسی ارشد شهرسازی 1390 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتری شهرسازی 1397 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی و مسئولیت ها

ردیف سوابق
1 همکاری با شرکت مشاور طراحان راهوند شهر (تهیه طرح تفضیلی و طرح جامع شهری)
2 همکاری با شرکت بانی شهر پارس (طرح بافت فرسوده اصفهان )
3 همکاری با شرکت مشاور زیست بوم پژوه ( تدوین طرح پنجساله شهرداری یزد )
4 عضو ناظر و نماینده در امور برنامه ریزی شهری – معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران از سال 1388 تا 1390
5 کارشناس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل تهران- در زمنیه پدافند غیرعامل شهری از سال 1389 الی 1392
6 معاون شهرسازی و معماری شهرداری چرمهین از 1392 الی 1394
7 معاون شهرسازی و معماری شهرداری کلیشاد وسودرجان از سال 1394 الی 1397
8 دبیر نهاد پایش شهرسازی و مطالعات شهری – شهرداری اصفهان
9 مشاور برنامه ریزی شهری و شهر سازی شورای استان اصفهان
10 مدرس دانشگاه و مولف مقالات علمی و پژوهشی در حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری