شنبه 2 تیر 1403

"مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب"

ارائه اصل و کپی سند مالکیت تجاری یا هرگونه اسناد دال بر مالکیت واحد تجاری
ارائه اصل و کپی اجاره نامه برای شغل مرتبط و همچنین ارائه فتوکپی سند مالکین برای اجاره نامه عادی.
ارائه برگ پایان کار یا پرداخت عوارض کسب و پیشه یا هرگونه مدارکی دال بر تجاری یا اداری بودن
ارائه تاییدیه کدپستی اخذ شده از اداره پست منطقه مربوطه(مهم) و یا مراجعه به سایت gavahi.post.ir
ثبت نام سایت هیئت عالی نظارت iranianasnaf.ir
ارائه فتوکپی پروانه کسب قبلی یا اطلاع شغل قبلی
ارائه کپی مدارک شناسایی متقاضی: تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی پشت و رو، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت برای افراد ذکور کمتر از 50 سال یا معافیت تحصیلی از دانشگاه برای دانشجویان
ارائه 8 قطعه عکس جدید 3x4 متقاضی بدون کراوات
مدارک شناسایی مباشر: تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی پشت و رو، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت برای افراد ذکور کمتر از 50 سال یا معافیت تحصیلی از دانشگاه برای دانشجویان
ارائه 8 قطعه عکس جدید 3x4 مباشر بدون کراوات
تکمیل فرم های داده شده توسط اتحادیه شامل: فرم درخواست عضویت، تعهد نامه ها(توسط دفترخانه گواهی امضا)، فرم مباشرت در صورت درخواست
جهت تشکیل پرونده در رسته خدمات حضوری اینترنت، داشتن حداقل 30 سال سن، تاهل و مدرک تحصیلی دیپلم الزامیست.
پیروان ادیان الهی ذکر شده در قانون اساسی کشور (اسلام، مسیحیت، کلیمی، زرتشتی)
در صورت داشتن شریک یا شرکا یا وراث رضایت محضری الزامیست.
در صورت درخواست پروانه به صورت حقوقی (شرکتی) علاوه بر مدارک شناسایی مدیرعامل، اساسنامه آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات الزامیست.
نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی جهت واحد صنفی
دارا بودن تجهیزات ایمنی، امنیتی، دوربین و صندوق نسوز

مراحل دریافت پروانه پس از تشکیل پرونده:

بازرسی اولیه، دریافت استعلامات، کمیسیون فنی، کلاس اتاق اصناف

قبل از تشکیل پرونده بدون هماهنگی هیچ وجهی پرداخت نگردد.

در صورت نقص مدارک هیچگونه مسئولیتی از جانب اتحادیه در خصوص روند پرونده نخواهد بود.