شنبه 2 تیر 1403

اگر مي‌خواهيد راننده تاكسي شويد ...

هر شهروندي كه قصد داشته باشد در صنف محترم و پرتلاش تاكسيرانان مشغول به فعاليت شود ، بايد با مراجعه به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسي راني، مجوز تاكسيراني دريافت كند.

اين مجوز به راننده تاكسي اجازه مي‌دهد حداكثر 12 ساعت در روز در سطح شهر فعاليت كند.

اگر مي‌خواهيد مجوز تاكسيراني دريافت كنيد، اين مدارك را آماده نماييد

فتوكپي شناسنامه

فتوكپي و اصل گواهينامه

تصوير كارت پايان خدمت

فتوكپي عقد نامه

7 قطعه عكس 4* 3

فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي

تكميل فرم پذيرش[1][1] (اين فرم را از واحد تاكسي راني آقای احمدی  دريافت كنيد.)

مراحل اداري

1- سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني (واحد صدور پروانه، دريافت و تكميل فرم پذيرش)

2- انجام مصاحبه با متقاضي توسط واحد پذيرش

3- ارائه مدارك و تشكيل پرونده توسط واحد پذيرش

4- صدور استعلام از مركز عدم اعتياد و سوء پيشينه و اداره اماكن توسط واحد پذيرش

5- ارائه پاسخ استعلام به واحد پذيرش

6- شركت در آزمون شهرشناسي

7- انجام تحقيقات محلي از سوي سازمان

8- انجام مراحل گزينش: (در صورت موافقت)

9- دريافت مجوز موقت فعاليت از واحد صدور مجوز

10- دريافت پروانه تاكسيراني از واحد پذيرش

11- دريافت پروانه بهره برداري تاكسي از واحد پذيرش