پنجشنبه 8 خرداد 1399

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان اهم فعالیتهای واحد فضای سبز شهرداری در روزی که گذشت بدین شرح است:

1-اجرای عملیات سمپاشی و مبارزه با علف های هرز در پیاده روها و سطح معابر و باغچه های فضای سبز پل هوایی

2-در ادامه طرح زیباسازی و منظر سازی شهری،باغچه های خروجی شهر با شن های رنگی طراحی شد .