پنجشنبه 8 خرداد 1399

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادسودرجان : نشست بررسی و واکاوی مسائل و چالش ها در احداث  دانشگاه هنربا حضور مهندس ساعدی فرماندار، دکتر اخگر شهردار، آقای اکبری شورای اسلامی شهر، با دکتر کیانی  ریاست  و مسئولین دانشگاه هنراصفخان به منظور ارائه راهکارهای مهم و چشم انداز های اساسی در ساخت این مکان علمی ،هنری در شهر کلیشادوسودرجان برگزارشد.