پنجشنبه 31 مرداد 1398

تصاویری از حضور دکتر اخگر شهردار به اتفاق رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در کنار مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس/ به روایت تصویر