پنجشنبه 23 مرداد 1399

به همت خیرین شهر،سپاه و اتاق اصناف شهر کلیشادوسودرجان در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری جهت حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب دیده ، همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) بسته های معیشتی تهیه و بین شهروندان و نیازمندان توزیع گردید .