پنجشنبه 1 آبان 1399

#عمران_شهری
🔹تداوم عملیات اجرای اسفالت معابر سطح شهر به منظور ساماندهی و بهسازی معابر شهری و تسهیل در تردد و جلب رضایت #شهروندان در دست اقدام است.