چهارشنبه 19 بهمن 1401

#دیدار چهره به چهره مهندس مختاری شهردار کلیشاد وسودرجان با شهروندان شهر.

در ملاقات مردمی امروز، درخواست های مراجعین در حوزه های شهرسازی، عمران، اجراییات، درآمد و خدمات شهری بررسی شد و شهردار کلیشاد وسودرجان دستورات لازم را به معاونین و مسئولین واحدهای مربوطه برای رسیدگی به مطالبات ارباب رجوع صادرکرد.

#ملاقات مردمی شهردار با شهروندان همه روزه به طور منظم در دفتر شهردار برگزار می شود.

🔹 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان .