چهارشنبه 19 بهمن 1401

#جلسه _مدیریت بحران

جلسه کارگروه مدیریت بحران شهرداری کلیشاد وسودرجان با حضور مهندس مختاری شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ؛ معاونت شهرداری ؛ ادارات خدماتی و امدادی شهرستان فلاورجان برگزار شد.

 

🔹 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان