چهارشنبه 12 مهر 1402

✅تخریب و آزاد سازی بافت فرسوده واقع در افجد (کوچه سقاخانه افجد) به منظور بهبود عبور و مرور شهری و کاهش تصادفات و تداخل های ترافیکی و رفاه حال #شهروندان صورت گرفت.

 

✨روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان .

🆔 @kelishadsouderjannews
📡www.kelishad-souderjan.ir