شنبه 2 تیر 1403

‍ #نصب پرچم های سیاه به مناسبت ماه محرم در شهر در حال اجرا است.

عملیات سیاه پوش نمودن معابر شهر همزمان با ماه محرم ماه پیروزی حق بر باطل در سطح میادین و معابر و گذرگاههای شهر در حال اجرا است.

🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان

🆔 @kelishadsouderjannews
📡www.kelishad-souderjan.ir