چهارشنبه 19 بهمن 1401

  🔹️اتمام عملیات  بتن ریزی سقف سرویس بهداشتی عمومی شهر ابتدای خیابان  شهید مطهری  صورت گرفت .

✨روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان .