چهارشنبه 19 بهمن 1401

‍ #عمران _شهری
✅ به منظور بهبود وضعیت تردد ،بهسازي و حذف ناهمواریهاي معابر سطح شهر، عملیات لکه گیری و آسفالت معابر شهری ،کوچه بهداری، انتهای کوچه بهداری به باهنر ،شهید بهشتی کليشاد توسط #واحد_عمران شهرداری صورت گرفت.

✨روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان .