چهارشنبه 12 مهر 1402

#عمران _شهری

■ اتمام عملیات اجرای کانیوو گذاری و روکش آسفالت معابر سطح شهر #کلیشاد (کوچه شهید هاشمی نژاد ) توسط واحد عمران شهرداری صورت گرفت .

🔹 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان .