شنبه 2 تیر 1403

کاربر  گرامی

به زودی فرم تخلیه نخاله های ساختمانی و ... بر روی سایت قرار میگیرد

در صورت هرگونه سوال در زمینه روند جمع آوری نخاله ها با شماره تلفن

37488000 واحد خدمات شهری (آقای سجاد اکبری ) تماس حاصل نمایید