شنبه 2 تیر 1403

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان؛ مناسبت هفته درختکاری اقدامات زیر صورت گرفت:

?خریداری کاج تهران و درخت میوه جهت روز درختکاری
?کاشت کامیسپاریس در باغچه های جنب شهرداری توسط واحد فضای سبز شهرداری صورت گرفت.