یکشنبه 5 بهمن 1399

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان؛ مناسبت هفته درختکاری اقدامات زیر صورت گرفت:

🔹خریداری کاج تهران و درخت میوه جهت روز درختکاری
🔹کاشت کامیسپاریس در باغچه های جنب شهرداری توسط واحد فضای سبز شهرداری صورت گرفت.