چهارشنبه 1 خرداد 1398

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان دکتر اخگر شهردار به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی فاز دوم کمربندی خیابان بهارستان- پروژه پارک محله ای افجد به منظور جهت بررسی مسائل و مشکلات احتمالی در روند پیشرفت پروژه