سه شنبه 1 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی شهرداری کلیشادوسودرجان اهم فعالیتهای واحد عمران  در روز گذشته بدین شرح است:

1-آغاز عملیات اجرایی پیاده رو سازی و بلوک فرش پیاده رو ها محله افجد به منظور توسعه عمرانی و رفاه حال شهروندان

2-تداوم عملیات اجرایی احداث پارک محله ای افجد به منظور افزایش سرانه فضای سبز و فراهم نمودن محیطی شاداب

3-تداوم عملیات جدول کاری بلوار بهارستان به منظور ساماندهی معابر ،زیبا سازی فضاهای شهری