پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398

پروژه پیاده راه سازی خیابان مطهری (ابتدای کوی باع نور تا فلکه شهدای افجد)

پروژه احداث زمین چمن مصنوعی با هدف ارائه و توزیع امکانات و خدمات شهری به صورت عادلانه درمحلات...

پروژه جدول گذاری خیابان بهارستان

عملیات اجرایی پروژه زیرسازی خیابان بهارستان (حدفاصل مالک اشتر تا انتهای شهرک)

پروژه باند شمالی کمربندی خیابان به طول 626 متر و با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال